Design uten grenser

Fødselssimulatoren MamaNatalie

Fødselssimulatoren MamaNatalie. Foto: Lærdal Medical.

Laerdal Medical har utviklet en fødselssimulator som kan bidra til å redusere fødselsrelaterte dødsfall i fattige land.

Industridesigner Paulina Quiñones Gonzalez kom til Norge fra Guatemala gjennom utvekslingsprogrammet Design uten grenser i 2009. I 12 måneder hadde hun praksisplass hos Laerdal Medical i Stavanger, en bedrift som utvikler pasientsimulatorer for helsevesenet.

I løpet av utvekslingsperioden bidro Gonzalez til utviklingen av fødselssimulatoren MamaNatalie. Simulatoren gir fødselshjelpere i utviklingsland realistisk trening med livstruende komplikasjoner som kan oppstå under fødsel. Treningen gjør fødselshjelperne bedre rustet til å gi livreddende hjelp.  

Utveksling med mening

FNs tusenårsmål nummer fem tar sikte på å redusere andelen kvinner som dør i forbindelse med svangerskap og fødsel med tre fjerdedeler innen 2015. Av FNs åtte tusenårsmål er dette det målet som har hatt minst fremgang.

Ifølge Verdens helseorganisasjon dør fremdeles 350.000 kvinner hvert år i forbindelse med fødsel.  99 % av dødsfallene forekommer i utviklingsland, og mange av dem i forbindelser med blødninger. 

Selges til kostpris

Fødselssimulatoren MamaNatalie er høsten 2011 i ordinær produksjon hos Laerdal Medicals produksjonsselskap i Kina. Den selges til kostpris til prosjekter i utviklingsland.

Lignende fødselssimulatorer på markedet koster opptil flere hundre ganger så mye som MamaNatalie. Det at MamaNatalie er såpass rimelig gjør det mulig å spre simulatoren i et stort antall verden over. I dag benyttes MamaNatalie til opplæring av fødselshjelpere i blant annet Etiopia, Tanzania og India.  

MamaNatalie distribueres også til vestlige land gjennom kampanjen Buy One Gift One.  For hver MamaNatalie som selges i vestlige land donerer Laerdal Medical en ekstra MamaNatalie til bruk i opplæringsprogrammer i utviklingsland.

OPPBEVARING: MamaNatalie kommer i en ryggsekk, slik at den er enkel å transportere og oppbevare. Foto: Laerdal Global Health

OPPBEVARING: MamaNatalie kommer i en ryggsekk, slik at den er enkel å transportere og oppbevare. Foto: Laerdal Global Health

Viktig opplæringsprogram

Laerdal Global Health og organisasjonen Jhpiego utvikler opplæringsprogrammet "Helping Mothers Survive", som skal brukes sammen med MamaNatalie. Kursmateriellet benytter seg av simuleringsbasert trening, er kulturelt tilpasset og fokuserer på enkle tiltak som kan redde mange liv. Opplæringsprogrammet er basert på en "train-the-trainer modell", slik at kunnskapen spres til et stort antall fødselshjelpere.

Første modul i kurset er under utvikling og heter ‘Helping Mothers Survive Bleeding After Birth’. Modulen pilottestes høsten 2011 og antas å være klar i løpet av våren 2012.

Flere livreddende prosjekter

Etter endt utvekslingsperiode hos Laerdal Medical fikk Gonzalez tilbud om et 12 måneders engasjement hos bedriften. I dag er hun fast ansatt som industridesigner i Laerdal Medicals søsterselskap Laerdal Global Health. Selskapet fokuserer på behov i forbindelse med fødselssituasjonen og er etablert for å bidra til å redusere spedbarns- og mødredødelighet i utviklingsland.

Laerdal Global Health har som mål å tilby en portefølje av 10 til 15 innovative opplærings- og behandlingsprodukter som er kulturelt tilpasset, brukervennlige, svært rimelige og holdbare i bruk. I dag jobber Gonzalez blant annet med en ny modul som kan brukes sammen med MamaNatalie, og som vil gjøre det mulig å benytte MamaNatalie som et verktøy for flere læremål.
MamaNatalie inneholder halvannen liter med kunstig blod, en kunstig livmor og babysimulatoren NeoNatalie.
Foto: Laerdal Global Health

MamaNatalie inneholder halvannen liter med kunstig blod, en kunstig livmor og babysimulatoren NeoNatalie. Foto: Laerdal Global Health

Fakta om MamaNatalie

 • Fødselssimulatoren er laget i neopren og plast og kan festes på instruktørens mage.
 • Den inneholder halvannen liter med kunstig blod, en kunstig livmor og babysimulatoren NeoNatalie.
 • Instruktøren kontrollerer ved hjelp av hendene blant annet fosterets posisjon, fosterets hjerterytme, forløsning, livmorens konsistens, blødningsintensitet.

Fakta om mødredødelighet

 • De fleste fødselsrelaterte dødsfallene skjer i forbindelse med selve fødselen, vanligvis som følge av blødninger, infeksjoner, slag, forsinket eller forhindret fødsel og som følge av komplikasjoner etter usikre, og ofte illegale, aborter.
 • Nesten 400.000 kvinner og jenter dør hvert år i forbindelse med graviditet eller fødsel
 • Hver fjerde jente i fattige land blir mamma før hun fyller 18 år.
 • Graviditets- eller fødselskomplikasjoner er en av de viktigste dødsårsakene for jenter mellom 15 og 19 år på verdensbasis.
 • 8 av 10 kvinner i Bangladesh føder alene, uten helsehjelp.
 • Det mer enn 200 ganger så farlig å føde hvis du er en fattig kvinne som hvis du er rik.
 • 99 prosent av alle kvinner som dør i løpet av et svangerskap eller fødsel er kvinner i utviklingsland.
 • I Norge dør mellom én og fire kvinner årlig i forbindelse med fødsel og svangerskap.
 • De aller fleste dødsfallene kunne vært unngått med god nok medisinsk behandling.
 • Redusert mødredødelighet er nummer fem på FNs liste over Tusenårsmålene. Samtidig er dette målet som verden er lengst fra å nå innen 2015.
 • Til tross for noe nedgang i mødredødeligheten i områder i Sør-Asia, er det fortsatt over 100.000 kvinner som hvert år dør av komplikasjoner i forbindelse med graviditet.
 • I Afrika sør for Sahara, hvor over halvparten av alle dødsfallene skjer (57%), har det ikke vært noen målbar nedgang de siste 20 årene.
  (Kilde: Care)