Karianne Bjellås Gilje

Karianne Bjellås Gilje
Programsjef
karianne@norskform.no
(+47) 23 29 26 49
(+47) 997 26 607
Karianne Bjellås Gilje er programsjef i Norsk Form. Hun har ansvar for Norsk Forms program-, utstillings- og undervisningsaktivitet på DogA Norsk Design- og Arkitektursenter i Oslo samt nasjonalt og internasjonalt.

Karianne Bjellås Gilje er cand. philol. fra Universitetet i Oslo, og har også formgiverutdanning fra Voss Yrkesskole. Hun har tidligere vært redaktør i tidsskriftet Prosa, forlagsredaktør i Universitetsforlaget (bl.a. for fagområdene arkitektur- og design) og høgskolelektor på Journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Bjellås Gilje har også skrevet/redigert flere bøker, og er fast spaltist i Aftenposten. Hun har flere tillitsverv, bl.a. som styremedlem i Universitetsstyret, Universitetet i Oslo.